Музика Вітчизняної війни 1812 року


Музика Вітчизняної війни 1812 року

Героїчні події Вітчизняної війни 1812 року, знайшли широке відображення у народній творчості – зокрема, в живописі, літературі та музиці тієї епохи.  Проте музиці поталанило менше інших напрямів мистецтва. Не всі твори зберіглися до нашого часу, а збережені нотні видання – стали бібліографічною рідкістю, існуючи лише в одиничних примірниках. Вони у різних бібліотеках Москви і Санкт-Петербурга, і знають про них переважно лише фахівці.

Хоча деякі з тих нотних видань були описані у роботах Н.Ф.Фіндейзена, В.І. Музалевського та інших музикознавців, повного каталогу музики, створеної у період Вітчизняної війни 1812 року, досі немає. Тому перед дослідниками музичної культури 1-ї чверті ХІХ століття стоїть нелегке завдання – з`ясувати, що саме з музичних творів збереглося, які твори створюють музичний літопис Вітчизняної війни 1812 року.

Запропонований каталог – перша спроба зібрати воєдино інформацію стосовно музичних творах, виданих у роки Вітчизняної війни, що зберігаються нині у фондах різних бібліотек та сховищ Москви (РДБ, МДК, ГІМ ОПІ, ДПІБ) і Санкт-Петербурга (РНБ, РІІІ, Б-ка СПб філармонії, Фонограммархів ІРЛІ). До каталогу включено твори, написані і видані у 1812, а також у 1813–1814 роках, коли російські війська вели бої з наполеонівською армією на полях полів Європи (твори, у яких не зазначено рік видання, були датовані за номерами видавничих нотних дощок, і навіть за оголошеннями щодо продажу, опублікованих в газетах).

Музика Великої Вітчизняної війни 1812 року – це, переважно, військові пісні і марші (переможні – на взяття міст і жалобні – про загибель героїв), твори, що оспівують перемогу – хори, куплети про військ та імператора з походів тощо$ п`єси – такі, як «Зображення обійнятої полум`ям Москви» Д.Штейбельта, «Битва у Сен-Шомоні і вступ до Парижа» Пачині або ж «Бій при Лейпцигу» анонімного автора. Всі ці твори були написані з конкретних приводів, створювались у ході мінливої картини війни, відбивали її основні події та виникали відразу – тобто «по гарячих слідах». Можна сміливо сказати, що це була своєрідна музична хроніка Вітчизняної війни 1812 року.

Пропонуємо її Вашому увазі.

Аксьонов С.

Марш для семиструнної гітари на поховання Його Светлостї генерала-фельдмаршала князя Михайла Іларіоновича Голенищева-Кутузова Смоленського / Твір З. Аксьонова; – СПб.: Пец, [1813]. – 3 з.

Антоноліні Ф.

Куплети на повернення Государя Імператора: «Ти повернувся, благодатний…»: [Для голосу з фп. чи арфою] / Слова Державіна; Музика Антоноліні, капельмейстера Його Імп. Величності. – СПб.: Дальмас, [1814]. – 2 з.

Ауман У.

Марш до загибелі генерал-поручика Баггувута, полеглого зі славою за Батьківщину у бою проти французів при Тарутині 6 жовтня 1812 року [складений У. Ауманом: для фп.] = Trauer–Marsch gewidmet dem Andenken des General-Lieutenant’s Carl Gustaff von Bagghufwud… / Componirt… von W. v. Aumann… – СПб.: Пец, [1812]. – 7 з.

Marche triomphale sur l’entrйe des trouppes russes а Francfort sur le Mein / Composйe pour le piano-forte et dйdiйe а… Alexandre I-er… par W. d’Aumann…; Cette marche, arrangйe pour l’orchestre militaire par M-r Doerffeldt…, a йtй exйcutйe… le 15 de novembre l’an 1813 au concert de la Sociйtй philarmonique… – St. Petersbourg: сhez J. Paez, [1813] (Тріумфальний марш на вхід російських військ до Франкфурта-на-Майні, складений для фортепіано і присвячений… Олександру I … У. Ауманом; цей марш, аранжований для військового оркестру Дерфельдтом, було виконано 15 листопада 1813 року в концерті Филармоничного товариства . – СПб.: Пец, [1813] ). – 7 з.

Marche triomphale sur le retour de Sa Majestй l’Empereur Alexandre I / Composйe pour le piano-forte et tres humblement dйdiйe a son altesse royale le prince rйgent par Guillaume d’Aumann… – St. Petersbourg, [1814] (Тріумфальний марш на повернення Його Величності Імператора Олександра I, складений для фортепіано. – СПб., [1814] ). – 7 з.

Triumph-Marsch der verbьndeten Krieger nach dem Sturme von Leipzig fьr Forte-Piano componirt und der erhabenen Mutter des Weltbefreyers Ihro Majestat der Kayserinn Maria Feodorowna unterthдnigst dedicirt von W.von Aumann vormals Adjudant des Oberbefehlshabers der russischen Armee in Persien. – St. Petersbourg, [1814] (Тріумфальний марш союзних військ після взяття Лейпцига, складений для фортепіано і уклінно присвячений великій матері всесвітнього визволителя Її Величності Імператриці Марії Федорівни У. фон Ауманом, колишнім адьютантом головнокомандувача Російської армії у Персії. – СПб., [1814] ). – 5 з.

Бортнянський Д.С.

Пісня у стані руських воїнів: [Для соліста, хору і симф. оркестру: Партитура] / Поезія – твори Жуковського; Музика Бортнянського. – СПб.: [Дальмас], 1813. – 14 з.

Висоцький М.Т.

Марш для семиструнной гітари на втечу ворога з Москви, присвячений його благородію Михайлу Іллічу Анітову, складений Михайлом Висоцьким у Москві. – [М., 1812–1813]. – 3 з.

Ганскав Є.

Марш на взяття Варшави: [Для фп.] / Пприсвячений Його Імператорській Величності Государеві Імператору Олександру Павловичу … дівчиною Елизаветою Ганскав. – СПб.: Пец, [1813]. – 3 з.

Грандмезон Ф.

Марш Всеобщаго Ополченія Росіян: «До рушниці, до зброї!..»: [Для голоси з фп.] / Музику склав Ф. Гр[андмезон]. – СПб.: Пец, [1812]. – 4 з.

Марш для фортепіано з акомпанементом скрипки на похорон Капітана і Кавалера Михайлова, вбитого під час взяття ворожої батареї під містом Мангейм 20 грудня 1813 р. / Ввід брата його рідного на користь підлеглих покійного воїна 11 Егерьского полку 8 роти нижніх чинів; Ф.Грандмезон. – СПб.: Пец, 1814. – 5 з.

Дерфельдт А.

Marche Triomphale composйe pour le forte-piano en honneur des victoires du General Comte de Witgenstein [par Mr. Doerfeld]. – St. Petersbourg: chez Dalmas, [1813] (Тріумфальний марш для фортепіано, складений на вшанування перемог генерала графа Вітгенштейна. – СПб.: Дальмас, [1813] ). – 4 з.

Долгорукий П.І.

Марш на взяття Варшави: [Для фп.] / Присвячений пану генералу від інфантерії Мілорадовичу к[нязем] Павлом Долгоруким. – СПб.: Пец, [1813]. – 3 з.

Марш на взяття російськими військами Полоцька: [Для фп.] / Пану генералу від кавалерії графу Вітгенштейну й всім хоробрим сподвижникам його. – СПб: Пец, 1812. – 3 з.

Марш на вступ Російської гвардії в Вильну 1812 року 5 грудня: [Для фп.] / Його Світлості князю Михайлу Ілларионовичу Кутузову-Смоленському к[нязем] Павлом Долгоруким. – СПб.: Пец, [1812]. – 3 з.

Марш перемогти при Кацбахі: [Для фп.] / Присвячений королевсько-пруському генерал-фельдмаршалу князю Блюхеру-Вальштатському к[нязем] П. Долгоруким. – СПб.: Фус, [1813]. – 3 з.

Марш до страти генерала Моро: [Для фп.] = Marche funebre sur la mort du gйnйral Moreau: [Pour le piano] – СПб.: Пец, [1814]. – 3 з.

Марш до загибелі генерал-майора Кульнева, полеглого зі славою за Батьківщину у бою проти французів 20-го липня 1812 року: [Для фп.] / Сочинен к[нязем] Павлом Долгоруким. – СПб.: Пец; М.: Ленгольд, [1812]. – 2 з.

Марш до загибелігенерала від інфантерії князя Петра Івановича Багратіона: [Для фп.]. – СПб.: [1812]. – 3 з.

Захаров І.С.

Марш на взяття Варшави, складений для піано форте І[ваном] З[ахаровим]. – СПб.: Пец, [1813]. – 3 з.

Кашин Д.Н.

«Друзі! Вороги загрожують нам боєм…»: Авангардна пісня перед боєм: [Для голосу і хору з аккомп. фп.] / Командуючому Авангарда Армії генералу від інфантерії всіх Російських і різноманітних іноземних орденів кавалерові графу Михайлу Андрійовичу Мілорадовичу присвячує автор музики Данило Кашин; Слова Федора Глінки. – М.: Коп, [1812]. – 3 з.

«Захиснику Петрова града …»: Військова пісня на вшанування генерала графа Вітгенштейна, присвячена хоробрим воїнам його Данилом Кашіним; Слова пана Кобякова: [Для соліста й хору з фп.]. – СПб.: Дальмас, [1813]. – 7 з.

«Захисника Петрова града велить нам славити правди глас»: Марш тв. держ. Кашіним: [Для гітари] // Збори різноманітних легких творів для гітари А. Сихром. – СПб.: Пец, [1813].

Couplets en russe sur l’air de m-r Kachin «Захисника Петрова града» а la gloire de S.M.I. Alexandre Premier, Autocrate et Empereur de toutes les Russies, chantйs sur le thйatre national, devant S.M. l’Imperatrice Maria Feodorovna: «Герої, грізні чада слави!». – St. Petersbourg: chez Dalmas, [1814] (Куплеты на мелодію пісні Кашина «Захисника Петрова града», задля слави Його Імператорської Величності Олександра, Самодержця і Імператора Усієї Русі, виконані у Національному театрі у присутності Її Величності Імператриці Марії Федорівни): [Для соліста й хору у супроводі фп.]. – СПб.: Дальмас, [1814] – 4 з.

Кізеветтер І.Г.

Сумний марш на згадку про незабутнього рятівника Батьківщини його світлості покійного генерал-фельдмаршала князя Михайла Іларионовича Голенищева-Кутузова Смоленського: [Для фп.] / Кізеветер. – СПб.: Пец, [1813]. – 3 з.

Хор на повернення у Москву Російського ополчення після перемоги над французами: «Слався, слався, переможець …» / Для хору і піано-форте І.Г. Кізеветтер; [Прим. авт. слів] Я.Демінський. – СПб., 1813. – 4 з.

Козловський О.А.

Польський хор на перемогу ясновельможного князя Михайла Іларіоновича Голенищева-Кутузова Смоленського, Спасителя Батьківщини: «Ліри, арфи і тимпани …»: [Для хору з фп.] / Слова Миколи Ніколева; Музика Осипа Козловського. – СПб.: Пец, 1813. – 7 з.

Крамер І.Б

Фантазія для піанофорте на вшанування перемог Кутузова в тон арії славного Генделя «Нехтуючи небезпекою», присвячена генерал-фельдмаршалу князю Смоленському, хоробрим офіцерам і російському воїнству І.Б.Крамером у Лондоні. – СПб.: Пец, [1812]. – 7 з.

Лакост І.

Урочистий марш Походу на Париж союзних армій 19-го березня 1814-го року під керівництвом Імператора Всеросійського Олександра I-го: [Для фп.] / Хоробрим захисникам Вітчизни й визволителям Європи всеусерднійше присвячує І.Лакост. – СПб.: Пец; М.: Ленгольд, 1814. – 3 з.

Лафій Ш.

Le siegк de Paris suivi de l’entrйe des troupes alliйes, du retour de m-de la Duchesse d’Angeuleme en France: Scene allegorique / composee par Ch-es Lafille; Arrangee pour le forte-piano par N. Paz et dйdiйe par les auteurs a S.A.M-de fille de Louis XVI. – St. Petersbourg: Dalmas, [1814] (Облога, що скінчилася вступом у париж союзних військ, і “повернення Герцогини Ангулемської: Алегорична сцена, написана Ш.Лафієм; перекладена для фортепіано М.Пацом й присвячена авторами Є.В. дочці Людовіка XVI. – СПб.: Дальмас, [1814] ). – 19 з.

Ленгард І.А.

Перемога: Марш для піанофорте, складений у честь Головнокомандувача арміями Генерал-Фельдмаршала князя М.Л.Голенищева-Кутузова Смоленского на згадку про знамениту перемогу, одеожану над французькими військами 1812 року 8 листопада; створено І.А.Ленгардом (вихованцем Бетховена). – СПб.: Пец, [1812–1813]. – 5 з.

Пачині

Bataille de St. Chaumont et entrйe dans Paris de s.s.m.m.l’empereur de Russie et le roi de Prusse а la tкte des armйes alliйes: Piиce historique pour le piano-forte par Pacini. – St. Petersbourg: chez Paez, 1814 (Битва у Сен-Шомоне і вступ до Парижу їх величностей Імператора Росії та короля Пруссії на чолі союзних армій: Історична п`єса для фортепіано, написана Пачині – СПб.: Пец, 1814). – Літ. текст: рус., фр.

Полянський А.

Марш вступу Російських військ у місто Варшаву, складений для фортепіано А[лександром] П[олянським]. – СПб., 1813. – 3 з.

Соната на смерть його Світлості Пана Генерал-Фельдмаршала Князя Михайла Іларіоновича Голенищева-Кутузова-Смоленського, написана для фортепіано Олександром Полянським. – СПб., 1813. – 3 з.

Прач І.

Скорботний марш на поховання тіла його світлості Генерал-Фельдмаршала Князя Михайла Іларіоновича Кутузова Смоленського, тв. для фп. Іваном Прачем. – СПб., 1813.

Салтиков Д.Н.

Марш при привезенні до столиці тіла фельдмаршала князя Кутузова Смоленського. Написано для фортепіано графом Д.Н.Салтиковим. – СПб.: Пец, 1813. – 2 з.

Marche triomphale / Composйe pour le forte-piano en honneur des victoires du gйnйral comte de Witgenstein par le comte Dimitri de Soltikoff. – St. Petersbourg: Dalmas, [1812–1813] (Тріумфальний марш для фортепіано, складений на вшанування перемог генерала графа Вітгенштейна графом Дмитром Салтиковим. – СПб.: Дальмас, [1812–1813] ). – 3 з.

Фельцман І.Б.

Марш Московського ополчення, присвячений Його Сиятельству Головнокомандувачу Московським ополченням і різноманітних орденів кавалерові графу Іраклию Івановичу Маркову. Всепокорнійше піднесено І.Б.Фельцманом. – М.: Коп, [1812].

Фільд Дж.

Air du Вon roi Henri IV avec accompagnement de forte piano, chantй sur le thйвtre du Grand-opera de Paris avec des paroles improvisйes а la gloire d’ Alexandre Premier, autocrate e empereur de toutes les Russies; variй par John Field. – St. Petersbourg: chez Dalmas, [1814] (Пісня Вon roi Henri IV з акомпанементом фортепіано, виконана у Гранд Опері у Парижі зі словами, написаними задля слави Олександра Першого, Самодержця і Імператора всієї Русі, аранжована Дж. Фільдом. – СПб.: Дальмас, [1814] ). – 7 з. – Тріо: Couplet chante а Paris: «Vive Alexandre…»; couplets ajoutйs а St.Petersbourg sur le meme air par Dalmas (Куплет, виконаний у Парижі: «Vive Alexandre…»; куплети, додані у Санкт-Петербурзі до тієї ж пісні Дальмасом).

Фішер Г.І.

До нижньогородських жителів: «Прийміть нас під свій покров…»: [Для голоси з фп.] / Музика проф. Г.І. Фішера; слова В.Л.Пушкіна // Вісник Європи. – 1815. – Ч. 82. – № 16.

Штейбельт Д.

Зображення обійнятої полум`ям Москви: Фантазія для фортепіано / Твір, присвячений росіянам, Двору Його І[мператорської] В[еличності] капельмейстером Д. Штейбельтом. L’embrassement de Moscou: Grand Fantaisie pour le piano-forte – СПб.: Пец, [1812–1813]. – 25 з.: мул.

Урочистий марш на вступ до Парижа Його Величності Імператора Олександра I, складений Двору Його І[мператорської] В[еличності] капельмейстером Д. Штейбельтом. – СПб.: Пец; М.: Ленгольд, [1814]. – 7 з.

La retour de la Cavalerie russe a St. Petersbourg le 18-t Octbr. 1814. Piace militaire composae pour le pianoforte par D. Steibelt. – St. Petersbourg: chez Paez; Moscou: chez Lehnhold, [1814] (Повернення російської кавалерії до Санкт-Петербурга 18 жовтня 1814 року. Військова п`єса, написана для фортепіано Д.Штейбельтом. – СПб.: Пец; М.: Ленгольд, [1814] ). – 11 з.

Щигельський Д.

Польський хор на взяття Парижа / Його Сиятельству пану Сергію Михайловичу Каменському… присвячує Дементій Щигельський. – М., 1814. – 8 з.

Яном (Ямшинов?) Ф.Л.

Марш на поховання захисника Росії Головнокомандуючого арміями Генерал-фельдмаршала князя Голенищева-Кутузова Смоленського склав для пыано-форте Ф.Л. Яном. – СПб.: Бриф, [1813] – 3 з. В оголошенні щодо продажу («Моск. відомості». – 1813. – № 69) автор зазначений як Ямшинов.

Твори без заззначення автора

Калмицька протяжна пісня “Маштик бодо”, написана під час кампанії 1812 р. після першого бою, даного  французам калмицким військом під начальством князя Тюменя //Азіатський музичний журнал, друкований Іваном Добровольським. – Астрахань, 1816.

Марш Загального Ополчення Росіян: «До рушниці, до зброї!»: [Для хору з фп.]. – СПБ: Пец, [1812]. – 4 з. Імовірно, автор – Д.С. Бортнянський.

Пісня воїнів: «Гримить, гримить священний глас Батьківщини»: [Для хору з фп.]. – Б.м., [1812]. Імовірно, автор – Д.С. Бортнянський.

Пісня Російському Царю («Прийми перемог вінець») на мелодыю англійської народної пісні (“Боже, спаси короля”): [Для фп. з надпис. текстом]. – СПб.: Пец; М.: Ленгольд, 1813. – 2 з.

Найбільш улюблений редутный вальс, виконуваний під час урочистих днів, у бутність великих і найвищих монархів у Відні, перероблений для форте-пыано. – СПб.: Пец; М.: Ленгольд, [1815]. – 3 з.

Бій при Лейпцигу або Звільнення Німеччини: Характеристична картина, перекладена на музику Для фортепіано. – СПб.: Клімп, [1813–1814]. – 17 з.

Твори, що не зберіглися

Антонолини Ф.

Couplets en l’honneur du Prince de Smolensky (Куплеты на вшанування князя Кутузова-Смоленского) // Каталог Дальмаса. – 1815 . – З. 40.

Гельд І.

Марш Московського ополчення, посвящ. графу Ф.В.Растопчину // Моск. відомості. – 1813 – № 65.

Марш для фортепіано, посвящ. Багратіону. – СПб., 1813 // Моск. відомості, 1813. – № 65.

Марш Загального ополчення // Моск. відомості. – 1813. – № 35. Марш зі співами, для Російсько-німецького легіону // Моск. відомості. – 1813. – № 35.

Російська Балада на звільнення Полоцька, посвящ. графу Вітгенштейну // Моск. відомості. – 1813. – № 65.

Елегія на смерть Светлішого князя Михайла Іларіоновича Голенищева-Кутузова-Смоленського // Моск. відомості – 1813. – № 65.

Давидов С.І.

Пісня російських воїнів у Франції (вик. П.Зловим) // СПб. відомості – 1814. – № 16. – 1-е поповнення.

Дерфельдт А. (Goepfert?)

Fantaisie militaire a gr. orchestre a l’occasion de la victoire et de la paix de 1813 (Військова фантазія для великого оркестру із нагоди перемоги та миру 1813) // Каталог Ленгольда. – 1816. – 1-е поповнення. – З.

Джонсон

La Bataille de belle alliance, fantaisie militaire pour le pianoforte (Бій прекрасного союзу, військова фантазія для фортепіано) // Каталог Ленгольда. – 1816. – С.117.

Долгорукий П.І.

Козацький марш для фортепіано, присвячений графу Платову // СПб. відомості. – 1814. – № 100. – 1-е поповнення.

Марш Загального ополчення для фортепіано // СПб. відомості. – 1812. – № 104. – 1-е поповнення.

Марш на вступ до Парижу Російської непереможної армії // Каталог Ленгольда. – 1816 – С.150.

Марш для фортепіано на переслідування французів // Моск. відомості. – 1814. – № 99.

Кашин Д.Н.

Військова пісня на баталію при Кульмі у Теплиця, написана на вшанування російської гвардії / Слова Н.Д.Горчакова, музика Д.Н.Кашина. – М., 1814 (надруковано лише сам вірш).

Кізеветтер І.Г.

Тріумфальний марш // Каталог Ленгольда. – 1816. – З. 150

Лакост І.

[Марш] на поховання князя Кутузова // Моск. відомості. – 1814. – № 22.

Лоді

Marche dйdiйe aux braves troupes russes (Марш, присвячений хоробрим російським військам) // Каталог Ленгольда. – 1816 – З. 150.

Marche pour le jour du depart des gardes (Марш на день відбуття гвардії) // Каталог Ленгольда. – 1816. – З. 150.

Пачині

Bataille de Katzbach pour le pianoforte (Битва при Кацбаху: Для фортепіано) // Каталог Дальмаса. – 1815. – З. 54.

Полянський А.

Баталия і марш на вигнання французьких військ за межі Росії, посвящ. Її Светлости княгині Голенищевій-Кутузовій-Смоленскій: [Для фп]. – СПб., 1813 // Моск. відомості. – 1813. – № 45.

Марш на Берлинский бій, посвящ. Його Светлости р. генерал-фельдмаршалу князю Михайлу Ларионовичу Голенищеву-Кутузову-Смоленскому: [Для фп.]. – СПб., 1813 // Моск. відомості. – 1813. – № 50.

Марш на переслідування французів від Малого Ярославца до Парижа, присвячений хороброму вождю непереможних Донців, Його Сиятельству графу Матвію Івановичу Платову. – СПб., 1814 // Моск. відомості. – 1815 – № 96.

Фельцман І.Б.

Марш, присвячений графу Вітгенштейну // Каталог Ленгольда, 1816. – З. 150.

Фільд Дж.

Марш тріумфальний на вшанування генерала Вітгенштейна // Моск. відомості. – 1813. – № 36.

Хаслингер Т.

Combat prиs de Paris, couronnй par la prise de la capitale de la France, mise en musique pour le pianoforte et ornйe d’une superbe vignette en couleur // Каталог Ленгольда. – 1816. – З. 115.

Н.А.Рижкова
При підготовці даної праці були використані матеріали интерент-проекту “Старовинна музика”  

P.S. На малюнку: 1.Батальонний барабанщик Лейб-гвардії Семеновського полку (музикант унтер-офіцерського звання); 2.Флейтист Орловського піхотного полку (посади музикантів нерідко заміщалися підлітками, – синами солдатів). 3. Ротний барабанщик Орловського піхотного полку. 4. Валторніст 1-го єгерського полку. Музикант унтер-офіцерського звання.
Вірне Козацтво

Навігація

Пошук


Останні публікації


ПО УКРАЇНІ


Службове

Справжня Україна